מרכז השירות 1-700-707-838

דוגמא לתוצאת חישוב

דוגמא לחישוב של TlushDin, לפי סכום להחזר כספי לו זכאי העובד עפ"י תחשיבי שכר עבודה ותנאים סוציאליים של תלושדין עומד על 35,945 ₪.

view full screen
לחץ לצפייה

תעריף לשעה
26.88
תעריף ליום לעובד 5 ימים בשבוע
230.77
תעריף ליום לעובד 6 ימים בשבוע
200
שכר חודשי
5000
החזר נסיעות עבודה ביום
22.6

תשלום מינימום עפ"י חוק לעובד שכיר מעל גיל 18.

נכון ליום 23/05/2017


RSS

חישובים חדשים שבוצעו

הסכם קיבוצי כללי במשק

פיצוי: 51,793 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־ 01/2007 עד 08/2015

רכיב לתשלום: פיצויי פיטורים (משרה שעתית)
₪ 39,606
. דמי הבראה
₪ 61
. מעסיק לגמל ולפיצויים (עפ''י תלושי שכר)
₪ 3,598
. מעסיק לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 2,951
. מעסיק לפיצויים (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 2,951
. ניכוי ואי העברת חלק העובד לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 2,624

חישוב לתאריך: 23/05/2017

הובלה

פיצוי: 49,383 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־ 01/2013 עד 08/2015

רכיב לתשלום: פדיון חופשה שנתית
₪ 7,695
. הפרשי תשלום בגין שווי יום חופשה
₪ 4,772
. מעסיק לגמל ולפיצויים (עפ''י תלושי שכר)
₪ 11,566
. מעסיק לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 6,852
. מעסיק לפיצויים (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 6,853
. ניכוי ואי העברת חלק העובד לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 814
. מעסיק לקרן השתלמות (עפ''י תלושי השכר)
₪ 3,144
. מעסיק לקרן השתלמות (עפ''י נתונים מהקרן)
₪ 3,144
. פדיון חגים
₪ 4,541

חישוב לתאריך: 22/05/2017

הסכם קיבוצי כללי במשק

פיצוי: 36,351 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־ 02/2010 עד 10/2014

רכיב לתשלום: פיצויי פיטורים (משרה שעתית)
₪ 21,666
. הודעה מוקדמת
₪ 4,564
. דמי הבראה
₪ -1,339
. פדיון חופשה שנתית
₪ 137
. הפרשי תשלום בגין שווי יום חופשה
₪ -1,559
. מעסיק לגמל ולפיצויים (עפ''י תלושי שכר)
₪ 1,722
. מעסיק לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 2,749
. מעסיק לפיצויים (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ -5,057
. ניכוי ואי העברת חלק העובד לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ -2,232
. הפרשי שכר
₪ 12,342
. פדיון חגים
₪ 523
. החלף שכר בגין עבודה ביום חג
₪ 5,147
. החזר נסיעות
₪ -2,694
. ניכויים שלא כדין בתלושי השכר
₪ 380

חישוב לתאריך: 22/05/2017

אפיה וקונדיטוריה

פיצוי: 35,790 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־ 06/2012 עד 11/2016

רכיב לתשלום: פיצויי פיטורים (משרה שעתית)
₪ 14,916
. הודעה מוקדמת
₪ 1,240
. דמי הבראה
₪ 451
. פדיון חופשה שנתית
₪ 7,318
. מעסיק לגמל ולפיצויים (עפ''י תלושי שכר)
₪ 1,823
. מעסיק לגמל (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 918
. מעסיק לפיצויים (עפ''י נתונים מקופ''ג)
₪ 904
. הפרשי שכר
₪ 4,460
. פדיון חגים
₪ 1,710
. החלף שכר בגין עבודה ביום חג
₪ 97
. החזר נסיעות
₪ 571
. תוספת הותק (בשעות)
₪ 1,374

חישוב לתאריך: 22/05/2017


תגובות

שמי אבנר ואני עבדתי במוסך בצ'ק פוסט חיפה 6 שנים. עזבתי את העבודה כי מעביד לא שילם לי עבור שעות נוספות, לא נתן לי הפסקות בעבודה ולא שילם חופשה וחגים כחוק. דרך תלושדין חישבתי את הזכויות ואז, לקחתי עורך דין שייצג אותי בתביעה מול המעסיק. בית המשפט קבע שמגיעים לי פיצויי פיטורים ושעות נוספות בעבודה. זכיתי בתביעה 36,000 ₪.

אבנר ק., חיפה

פניתי לעורך דין שיטפל בתיק מול מעסיק אשר לא שילם לי עבור שעות נוספות, דמי נסיעות, לא ביצע הפרשות לקרן פנסיה ולא שילם חגים. בית הדין האזורי בנצרת קיבל את תביעתי וקבע שמגיע לי עבור תקופת עבודה יחסית קטנה של שנה וחצי את מלוא תשלומים, בעוד אני ממשיך לעבוד בחברה. בית הדין אמר כי החישובים בתלושדין של הזכויות שלי היו נכונים ותואמים לחוק.

ערן ש., עפולה

עבדתי בתור עובדת נקיון אצל קבלן בקופת חולים במשך 9 שנים ואז, התפטרתי מעבודה לאחר שלא קיבלתי שעות נוספות, פנסיה, חגים והבראה במקום העבודה. בתלושדין חישבו לי את הזכויות והגשתי תביעה כנגד מעביד שלי. בית הדין פסק לזכותי מעל 80,000 ₪.

מירי פ., חיפה

שלום לכולם, הסיפור שלי היה כזה שעברתי לעפולה מתל אביב וחברת אבטחה בה עבדתי לא רצו לתת לי מכתב פיטורין ולא לשלם פיצויי פיטורים. עבדתי בחברה כשנה וחצי. פניתי לעורך הדין והוא הגיש בשמי תביעה כנגד חברת אבטחה בתל- אביב. בזכות עו''ד וחישובי תלושדין הגעתי להסכם פשרה טוב עם חברת אבטחה. קבלתי ביד 10,000 ₪ ועוד 2,000 ₪ שילמה החברה לעו''ד בגין הוצאות משפט.

אלכס נ., תל- אביב

עדכוני חדשות בדיני עבודה

הירשמו לדיוור ישיר של האתר וקבלו ראשונים וישירות למייל: חדשות ועדכוני פסיקה בתחום העבודה, עדכוני חקיקה, עדכוני הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה חדשים, מאמרים, טיפים לעובדים שכירים לבדיקת תלושי משכורת ועוד.


מספר משתמשים תלושדין
3709
חישוב מרבי עבור משתמש בודד
430,521 ₪

מה בודק תלושדין

 1. ביטוח פנסיוני

  גמלה המשולמת לעובד שכיר בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק ציבורי או פרטי וכן, לעצמאי בגין תשלומיו לקרן פנסיה.

 2. חופשה שנתית

  על פי חוק חופשה שנתית משנת 1951 חובה על כל מעסיק להוציא את העובד לחופשה שנתית וזאת, על מנת לאפשר לו לנוח ולשוב לעבודה בכוחות מחודשים. מדובר בחוק קוגנטי המחייב והאוסר להתנות עליו, כך שהמעסיק יכול להוסיף ימי חופשה אך איננו יכול לגרוע מהמינימום הנקוב בחוקי מגן.

 3. דמי הבראה

  כל עובד שכיר בישראל זכאי לקבל דמי הבראה אחת לשנה, וזאת בהתאם לחוקי מגן, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה, הסכמים קיבוציים וחוזה עבודה אישי ככל שקיים. לפיכך, לכל עובד, ייקבע גובה דמי ההבראה להם הוא זכאי.

 4. דמי מחלה

  עפ"י חוק דמי מחלה משנת 1976, זכאי כל עובד בישראל ליום וחצי דמי מחלה לכל חודש עבודה מלא אצל אותו מעסיק.

  שיעור התשלום עבור ימי המחלה הוא המינימום הקבוע בחוקי מגן, הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה לפי מגזר עבודה וחוזה עבודה אישי ככל שקיים. המעסיק יכול להוסיף על כך, אך איננו יכול לגרוע מהמינימום האמור.

 5. תשלום עבור שעות נוספות וימי מנוחה שבועית

  חוק שעות נוספות ומנוחה משנת 1951, קובע באילו זמנים רשאי המעסיק להעסיק את עובדיו. כמו כן, מגדיר החוק מהי מסגרת שעות העבודה והאם מותר למעסיק לדרוש מהעובד להישאר מעבר לשעות אלו.

 6. דמי חגים ותשלום בגין עבודה בחג

  תשלום עבור ימי חג בהם עבד או נעדר העובד, נעשה בהתאם לחגים לפי דתו. עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או בשכר לפי תפוקה והשלים שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג וזאת, בתנאי שעבד ביום שלפני החג וביום שאחריו. כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם. .

 7. תשלום דמי נסיעה

  החל מיום- 1.1.2014 זכאי כל עובד בישראל להחזר הוצאות נסיעה עד לתקרה של 26.4 ₪ בעבור כל יום עבודה בו הוא משתמש בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעביד. זאת, בתנאי שמקום העבודה עולה על 500 מטרים או 2 תחנות אוטובוס. החוק מאפשר לכלול את דמי הנסיעה בשכר החודשי, אך זאת רק אם קיים הסכם חתום בין מעביד לעובד.

 8. קרן השתלמות

  קרן השתלמות הינה קופת חיסכון שמטרתה במקור הייתה מימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום משמשת קרן זו בעיקר כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני, הפטור ממס במועד משיכה. גם הפקדות המעסיק לקרן פטורות ממס עד לתקרה מסוימת מהשכר. את החיסכון ניתן למשוך בחלוף 3 שנים לצורכי השתלמות ולאחר 6 שנים לכל צורך אחר.

 9. הודעה מוקדמת

  החוק מאפשר למעסיק לפטר את עובדיו, אך זאת בתנאי שנותן הודעה מוקדמת לפני כן, בהתאם לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה או חוזה עבודה אישי ככל שקיים. יש להדגיש כי חובה זו הינה דו-כיוונית וחלה גם על עובד החפץ בעזיבת מקום העבודה.

 10. פיצויי פיטורים

  העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורין ביום שפוטר מעבודתו או לחילופין, גם במקרה בו התפטר בשל עילות מסוימות שבחוק פיצויי פיטורין. מטרתו של חוק פיצויי פיטורין, לו מחויב כל מעביד בהתאם לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה לפי מגזר עבודה, הינו חיזוק הקשר בין העובד למקום עבודתו ולמעשה לאפשר לעובד לחפש עבודה ב"ראש שקט"RSS

חדשות

22/05/2017 חקיקה

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה: או שהמעסיק ינכה יום מחלה ממצבת הימים או משכרו של העובד

מעסיקים רבים מנכים משכרו של העובד שכר של יום היעדרות אחד ובו זמנית מנכים את היום הזה מהכנסה השנתית הצבורה של ימי המחלה להם זכאי העובד. כתוצאה מכך העובד משלם פעמיים על יום מחלה אחד

11/05/2017 חדשות

100 חברות הטובות ביותר לעבוד בהן בישראל של 2017

השנה חברת החשמל רק במקום השני, פייסבוק במקום ה- 15, צה״ל במקום ה- 40 הרחק ממשרדי הממשלה המחזיקים במקום ה- 16. ומי במקום הראשון?

04/05/2017 חדשות

למה השכר שלנו נמוך? הנתונים של בנק ישראל וה- OECD מוכיחים כי ההון האנושי בישראל נחות

תלמידי ישראל הם בעלי הציונים הנמוכים להחריד, אשר גדלים ונעשים למבוגרים בעלי יכולות מקצועיות הנמוכות להחריד; הסקר בוחן שלוש מיומנויות עיקריות: מתמטיקה, קריאה וכתיבה ומיומנות דיגיטלית. בכל הפרמטרים ישראל נמצאת בתחתית הרשימה במקום ה- 29 מתוך 34

25/04/2017 החלטות בית משפט

מנהל מסעדה שפתח עסק מתחרה יקבל רק 25% מפיטורי פיצויים

ממצאי דו״ח החוקר העלו גם שהמנהל העביר למסעדה המתחרה חומרי גלם וציוד של מסעדת ג׳ירף וכן השתמש ברשימת הספקים של גירף ובמתכוני בישול