מרכז השירות בדיקת תלושי שכר ותנאים נלווים בעבודה 1-700-707-838

TlushDin

בדיקת תלושי שכר בעבודה - בדיקת תקינות תלוש שכר

למעלה מ50% שכירים בישראל בשנת 2019, מקבלים מדי חודש בעבודה תלוש שכר - לא תקין! באמצעות מערכת חכמה תלושדין בודקים תלושי שכר בעבודה. בסיום בדיקת תלושי שכר בעבודה תקבלו תוצאות חישוב שכר מלא ומפורט עם סכום החזר, שיתכן ומגיע לכם במהלך ו/או בסיום תקופת העבודה.

שכירים

  • בדיקת תלושי משכורת ותשלום זכויות בעבודה (חינם אונליין)
  • בדיקת תלושי שכר ותנאים נלווים בעבודה עד 7 שנים אחרונות
  • תוצאות חישוב לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה
פרטים

עורכי דין

  • בדיקת מעסיקים לתשלום זכויות עובדים לאחר בדיקת תלושי שכר On-line בהתאם חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע״ב-2011
  • הפקת כתבי תביעה מקוונים כולל החישובים לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה (מיועד רק לעורכי דין)
פרטים

מעסיקים

  • בדיקות תקופתיות של תלושי שכר בעבודה בהתאם חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע״ב-2011
  • בדיקת תלושי שכר בעבודה בטרם הטלת עיצומים כספיים ע׳׳י משרד העבודה בהתאם חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע״ב-2011
  • הפקת דיווחים מתאימים לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה למשרד העבודה בהתאם חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע״ב-2011
פרטים

כיצד מבצעים בדיקת תלושי שכר בעבודה

1 מעבירים אלינו תלושי שכר בדרך נוחה לכם
2 מומחים שלנו עוברים על תלושי שכר ומסמכים נלווים ומבצעים חישובי שכר
3 מקבלים תוצאות בדיקת תלושי שכר בעבודה ומוסרים למעסיק ו/או נציג הסתדרות ו/או עורך דין * לווי והסבר על תוצאות בדיקת תלושי שכר בעבודה בפנייה מול מעסיק עד לקבלת תשלום

4511

כמות משתמשים בשירות תלושדין

1,350,339

סכום מקסימאלי שחושב לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה

29.12

תעריף לשעה

244.62

תעריף ליום

לעובד 5 ימים בשבוע

212

תעריף ליום

לעובד 6 ימים בשבוע

5300

שכר חודשי

22.6

החזר נסיעות עבודה ביום

תשלום מינימום מעל גיל 18.

נכון ליום 16.10.2019

מה כוללת בדיקת תלושי שכר באמצעות בדיקת תלושדין

הפרשות לפנסיה ו/או לביטוח מנהלים משכר מלא משולם לעובד שכיר בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק ציבורי או פרטי וכן, לעצמאי...

ביטוח פנסיוני

הפרשות לפנסיה ו/או לביטוח מנהלים משכר מלא משולם לעובד שכיר בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק ציבורי או פרטי וכן, לעצמאי בגין תשלומיו לקרן פנסיה. 2019


כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). הפרשות מעסיק לפנסיה מקיפה מהשכר החודשי החל מחודש 01/2017: • הפרשות עובד - 6% • הפרשות מעסיק – 6.5% • הפרשות מעסיק לפיצויים – 6% * גובה הפרשה עשוי להשתנות בהתאם להסכמים קיבוציים, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה ובהתאם לחוזה עבודה אישי 2019

חוק חופשה שנתית משנת 1951 קובע כי חובה על כל מעסיק להוציא את העובד לחופשה שנתית וזאת, על מנת לאפשר...

ימי חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית משנת 1951 קובע כי חובה על כל מעסיק להוציא את העובד לחופשה שנתית וזאת, על מנת לאפשר לו לנוח ולשוב לעבודה בכוחות מחודשים. מדובר בחוק קוגנטי המחייב והאוסר להתנות עליו, כך שהמעסיק יכול להוסיף ימי חופשה אך איננו יכול לגרוע מהמינימום הנקוב בחוקי מגן.


חישוב ימי חופשה להם זכאי כל עובד נעשה בהתאם לוותק במקום העבודה, הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה לפי מגזר עבודה וחוזה עבודה אישי. באופן כללי, ככל שהעובד ותיק יותר כך הוא יהיה זכאי ליותר ימי חופשה. לעובד בעל ותק של 1-4 שנים העובד 6 ימים בשבוע מגיע 16 ימי חופשה שנתית ברוטו כולל סופ״ש. לעובד עם ותק של 7 שנים מגיע 21 ימי חופשה שנתית.

כל עובד שכיר בישראל זכאי לקבל דמי הבראה אחת לשנה, וזאת בהתאם לחוקי מגן, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה, הסכמים...

דמי הבראה

כל עובד שכיר בישראל זכאי לקבל דמי הבראה אחת לשנה, וזאת בהתאם לחוקי מגן, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה, הסכמים קיבוציים וחוזה עבודה אישי. לפיכך, לכל עובד, ייקבע גובה דמי ההבראה להם הוא זכאי.


על מנת להיות זכאי לקבל דמי הבראה, על העובד להיות בעל ותק של שנה לפחות במקום העבודה שלו. נכון לעדכון בנושא זה משנת 2018, סכום דמי ההבראה ליום במגזר הפרטי עומד על 378 ₪. במגזר הציבורי עומדים דמי הבראה על 426 ₪ ליום. בשנה הראשונה מקבל העובד 5 ימי הבראה כאשר בשנה העשירית ואילך – 10 ימי הבראה.

חוק דמי מחלה משנת 1976, קובע כי כל עובד בישראל ליום וחצי דמי מחלה לכל חודש עבודה מלא אצל אותו...

ימי מחלה

חוק דמי מחלה משנת 1976, קובע כי כל עובד בישראל ליום וחצי דמי מחלה לכל חודש עבודה מלא אצל אותו מעסיק. שיעור התשלום עבור ימי המחלה הוא המינימום הקבוע בחוקי מגן, הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה לפי מגזר עבודה וחוזה עבודה אישי. המעסיק יכול להוסיף על כך, אך איננו יכול לגרוע מהמינימום האמור.


במהלך שנת עבודה אחת זכאי העובד ל- 18 ימי מחלה ואין אפשרות לצבור יותר מ- 90 ימי מחלה בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה. כמו נכן, עובד אשר נעדר ממקום עבודתו בשל מחלה איננו זכאי לקבל דמי מחלה מיום המחלה הראשון אלא רק החל מהיום השני למחלתו, כאשר: ביום השני והשלישי למחלתו הוא יקבל מחצית מהסכום, ואילו החל מהיום הרביעי יקבל העובד תשלום מלא בעבור כל יום מחלה מיום זה ואילך.

חוק שעות נוספות ומנוחה משנת 1951, קובע באילו זמנים רשאי המעסיק להעסיק את עובדיו. כמו כן, מגדיר החוק מהי מסגרת...

גמול שעות נוספות בעבודה

חוק שעות נוספות ומנוחה משנת 1951, קובע באילו זמנים רשאי המעסיק להעסיק את עובדיו. כמו כן, מגדיר החוק מהי מסגרת שעות העבודה והאם מותר למעסיק לדרוש מהעובד להישאר מעבר לשעות אלו. בדרך כלל עובד שכיר זכאי לשעתיים נוספות בשיעור 125% אחרי 8 שעות עבודה רגילות ביום או 7 שעות רגילות בלילה וכן, לגמול שעות נוספות בשיעור 150% החל משעה שלישית נוספת ואילך.


חוק שעות עבודה קובע כי יום עבודה לא יעלה על 8 שעות לעובדים 6 ימי בשבוע או לחלופין, על 8.4 שעות לעובדים 5 ימים בשבוע. כמו כן, נקבע כי בין השעות 22:00 - 06:00 תיחשב העבודה לעבודת לילה וזו האחרונה לא תעלה על 7 שעות. בכל הנוגע למנוחה שבועית נקבע כי ו תהיה בת לא פחות מ- 36 שעות רצופות כאשר ישנה התחשבות בדתו של העובד (ימי מנוחה של יהודים הם שישי שבת). שעות נוספות - במידה והעובד יעבוד בשעות שמעבר לשעות הקבועות בחוק, יהיה חייב המעסיק לשלם שעות עבודה נוספות, וזאת לפי שיעור של 125% (עבור שעה ראשונה ושנייה) ו-150% (מהשעה השלישית), זאת בהתאם לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה וחוזה עבודה אישי.

תשלום עבור ימי חג בהם עבד או נעדר העובד, נעשה בהתאם לחגים לפי דתו. עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או...

דמי חגים

תשלום עבור ימי חג בהם עבד או נעדר העובד, נעשה בהתאם לחגים לפי דתו. עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או בשכר לפי תפוקה והשלים שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג וזאת, בתנאי שעבד ביום שלפני החג וביום שאחריו. כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם. .


בחישוב דמי חגים מחשבים ימי חג בשווי 100% משכר יומי בהתאם לחוזה עבודה אישי ו/או בהתאם להוראת החוק של משרד העבודה, בתחום העיסוק הספציפי.

החל מיום 01/02/2016 זכאי כל עובד בישראל להחזר הוצאות נסיעה עד לתקרה של 22.60 ₪ בעבור כל יום עבודה בו...

החזר הוצאות נסיעה

החל מיום 01/02/2016 זכאי כל עובד בישראל להחזר הוצאות נסיעה עד לתקרה של 22.60 ₪ בעבור כל יום עבודה בו הוא משתמש בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעביד. זאת, בתנאי שמקום העבודה עולה על 500 מטרים או 2 תחנות אוטובוס. החוק מאפשר לכלול את דמי הנסיעה בשכר החודשי, אך זאת רק אם קיים הסכם חתום בין מעביד לעובד.


על מנת לחשב את החזר הוצאות נסיעה חודשי, יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד בעלות היומית של הנסיעה, עד לתקרה של 22.60 ₪ ליום כאמור לעיל. חשוב לציין כי המעביד רשאי לתת לעובד החזר על פי תעריף של חופשי חודשי או לפי הסכם העולה על המינימום, בהתאם לחוזה עבודה אישי.

קרן השתלמות הינה קופת חיסכון שמטרתה במקור הייתה מימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום משמשת קרן זו בעיקר...

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה קופת חיסכון שמטרתה במקור הייתה מימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום משמשת קרן זו בעיקר כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני, הפטור ממס במועד משיכה. גם הפקדות המעסיק לקרן פטורות ממס עד לתקרה מסוימת מהשכר. את החיסכון ניתן למשוך בחלוף 3 שנים לצורכי השתלמות ולאחר 6 שנים לכל צורך אחר. בדרך כלל הפרשות מעסיק לקרן השתלמות הן בשיעור 7.5% מהשכר החודשי המלא וכן, חלקו של עובד מהווה 2.5% בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל על ענף עבודה מסוים.


נהוג כי העובד מפריש לקרן ההשתלמות עד 2.5% משכרו החודשי (על בסיס רכיבי השכר הקבועים של העובד) ואילו המעסיק מפריש לעובד עד 7.5% נוספים, (8.4% במקצועות ההוראה), וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 שקל. קיימת אפשרות להפריש יותר מסכום זה, אך ללא פטור ממס ובהתאם לחוזה עבודה אישי.

חוק פיצויי פיטורים מאפשר למעסיק לפטר את עובדיו, אך זאת בתנאי שנותן הודעה מוקדמת לפני כן בהתאם לחוקי מגן, הסכמים...

חלף הודעה מוקדמת

חוק פיצויי פיטורים מאפשר למעסיק לפטר את עובדיו, אך זאת בתנאי שנותן הודעה מוקדמת לפני כן בהתאם לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה לפי מגזר עבודה או חוזה עבודה אישי. יש להדגיש כי חובה זו הינה דו-כיוונית וחלה גם על עובד החפץ בעזיבת מקום העבודה.


חישוב משך הזמן להודעה המוקדמת נגזר משני פרמטרים: סוג השכר (שכר חודשי או שעתי) וכן ותק העבודה אצל אותו המעסיק. כך למשל, עובד בשכר חודשי שעבד פחות מחצי שנה זכאי להודעה מוקמת של יום אחד עבור כל חודש עבודה. עובד שעבד למעלה משנה יקבל הודעה מוקדמת של חודש ימים.

העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורין ביום שפוטר מעבודתו או לחילופין, גם במקרה בו התפטר בשל עילות מסוימות שבחוק פיצויי פיטורין....

פיצויי פיטורים

העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורין ביום שפוטר מעבודתו או לחילופין, גם במקרה בו התפטר בשל עילות מסוימות שבחוק פיצויי פיטורין. מטרתו של חוק פיצויי פיטורין, לו מחויב כל מעביד בהתאם לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה לפי מגזר עבודה, הינו חיזוק הקשר בין העובד למקום עבודתו ולמעשה לאפשר לעובד לחפש עבודה ב״ראש שקט" בשנת 2019


חישוב תשלום פיצויי פיטורין נגזר מהסכם העבודה האישי של העובד, ותק, סוג השכר (חודשי או יומי), תוספת יוקר, תוספת משפחה וכד׳. כך לדוגמא, עובד בשכר שעתי יקבל פיצויי פיטורים לפי ממוצע שעות לכל תקופת עבודתו במכפלה של תעריף שעה אחרון.

קבלו תשלומים ממעסיק לאחר בדיקת תלושי שכר
בדקו תלושי שכר היום !

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר עבור 5 שנות עבודה בממוצע בשנת 2019 מגיע לסכום של 68,000 ₪

דוגמא לתוצאת חישוב לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה

דוגמא לתוצאת חישוב לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה

קבלו החזר כספים ממעסיק לאחר בדיקת תלושי שכר
בדקו תלושי שכר עוד היום !

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר עבור 5 שנות עבודה בממוצע בשנת 2019 מגיע לסכום של 68,000 ₪

תוצאות בדיקת תלושי שכר בעבודה

181,941

פלסטיקה

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה: 181,941 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־10/2009 עד 12/2018

רכיבים לתשלום: הפרשי פנסיה בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים 11,335 ₪. הפרשי ניכויים "חלק עובד" בקופת הגמל 104 ₪. הפרשי תשלום הודעה מוקדמת 619 ₪. הפרשי פדיון חופשה שנתית 4,710 ₪. הפרשי שכר וגמול שעות נוספות 164,556 ₪. הפרשי דמי חגים 615 ₪

חישוב לתאריך: 15/10/2019

7,308

חשמל, מתכת ואלקטרוניקה (המוסכים והתכנה)

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה: 7,308 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־11/2017 עד 04/2019

רכיבים לתשלום: הפרשי פיצויי פיטורים (שכר שעתי) 1,251 ₪. הפרשי תשלום הודעה מוקדמת 450 ₪. הפרשי פדיון חופשה שנתית 320 ₪. הפרשי שכר וגמול שעות נוספות 5,285 ₪

חישוב לתאריך: 15/10/2019

4,909

חשמל, מתכת ואלקטרוניקה (המוסכים והתכנה)

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה: 4,909 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־04/2017 עד 05/2019

רכיבים לתשלום: הפרשי פיצויי פיטורים (שכר שעתי) 1,598 ₪. הפרשי פנסיה בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים 3,311 ₪

חישוב לתאריך: 15/10/2019

תגובות לקוחות

חדשות

27/05/2019 מאמרים

אי מתן מכתב הפסקת עבודה

כל עוד לעובד לא היה מכתב הפסקת עבודה ולא אישור המעסיק על ניצול מלוא ימי המחלה, לא היתה לו האפשרות לפנות למוסד לביטוח לאומי ולא לקרן פנסיה על מנת לקבל קצבת נכות עקב אי כושרו לעבודה

שתף עם חברים