דף ראשי / מאמרים בנושא שכר עבודה 2020

גמול שעות נוספות

תשלום עבור שעות נוספות מבוסס על תעריף לשעה בהתאם לשכר רגיל פנסיוני ובהתאם לתקן שעות העבודה בחודש.

גמול שעות נוספות

17/10/2018 מילון מונחים

שעות נוספות – הן שעות, אשר בוצעו ע"י עובד מעבר למסגרת יום עבודה רגיל. לעובדים, המועסקים 5 פעמים בשבוע, תקן שעות העבודה ביום גדול יותר, מאשר לעובדים 6 פעמים בשבוע.
במקרים מסוימים שעות נוספות ניתן לאמוד רק על סמך ביצוע מלוא שעות שבועיות.

תשלום עבור שעות נוספות מבוסס על תעריף לשעה בהתאם לשכר רגיל פנסיוני ובהתאם לתקן שעות העבודה בחודש. התגמול משולם בשיעורים של 125% על שעתיים הראשונות מעבר לתקן היומי, ו- 150% על שעה שלישית ואילך מעבר לתקן היומי.

אם שעות נוספות בוצעו ביום מנוחה שבועי ו/או בחג , התגמול יגדל בהתאמה ל- 175% ול- 200%.

אם שעות נוספות בוצעו במשמרות ערב ו/או לילה, התגמול יחושב בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, החל על עובד ו/או מעסיק.

בתלושדין בודקים חישוב שעות עבודה נוספות על סמך דו"חות הנוכחות של עובדים, ובהתאם לסידור העבודה והסכם עבודה, החל על העובדים.

מאמרים בנושא

27/05/2019 מאמרים

אי מתן מכתב הפסקת עבודה

כל עוד לעובד לא היה מכתב הפסקת עבודה ולא אישור המעסיק על ניצול מלוא ימי המחלה, לא היתה לו האפשרות לפנות למוסד לביטוח לאומי ולא לקרן פנסיה על מנת לקבל קצבת נכות עקב אי כושרו לעבודה

08/04/2019 מאמרים

דמי חגים בענף אפיה

בהתאם לצו ההרחבה בענף האפיה עובדים המועסקים בענף, זכאים לתשלום דמי חגים בעד 17 ימי חג לשנה

27/03/2019 מאמרים

שעות העבודה בערבי חגים *

ערב חג החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה של עובד במשרה מלאה קצר יותר בתשלום של יום מלא.