דף ראשי / מאמרים בנושא שכר עבודה 2020

תאום מס ביטוח לאומי

יש להגיש טופס תאום מס של ביטוח לאומי למעסיק, כדי לזכות לתשלום דמי הביטוח בשיעורים מינימאיליים ככל שהחוק מאפשר.

תאום מס ביטוח לאומי

17/02/2019 מאמרים

לא כל עובד שכיר, שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד ו/או מקבל פנסיה מוקדמת בנוסף להכנסתו מעבודה מודע לצורך בהגשת תאום מס של ביטוח לאומי למעסיקו המשני, כדי לזכות לתשלום דמי הביטוח בשיעורים מינימאליים, ככל שהחוק מאפשר זאת לפי מדרגות המס שונות.

מעניין, שכמעט כולם מודעים לעניין של תאום מס הכנסה, במידה ולעובד יש יותר ממקור פרנסה אחד. אך לא כולם מודעים לצורך לתאם גם את שיעור המס של ביטוח לאומי.

כך שכיר, אשר הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 6,164) ש"ח נכון ל- 1/1/19), יכול למלא טופס של ביטוח לאומי, בו ירשמו פרטי מעסיקיו וסכום הכנסותיו במקום עבודתו העיקרי. קיימת אפשרות להנפיק מיידית את האישור לתאום מס באמצעות אתר  האינטרנט של ביטוח הלאומי*.

כאמור, האישור יש לשלוח למעסיק המשני, כדי שיוכל לחשב את המס לפי מדרגות המס. במקרה, ושיעור ההכנסה במקום העבודה העיקרי ישתנה בעתיד, יש שוב פעם להצהיר מחדש ושוב להגיש את תאום המס למעסיק המשני.

למרות שהחוק לא מחייב, אך מומלץ לא להסתפק בשליחת תאום המס למעסיק המשני בלבד, אלא להגיש את התצהיר על תאום המס גם למעסיק העיקרי. וזאת מהניסיון המצער מול מעסיקים רבים, אשר מעדיפים "להקטין את הראש" ובמקום לברר עם העובד את הפרטים הנדרשים, כולם גובים שיעור המס לפי המדרגה הגבוהה, במקום השיעור המופחת, לו העובד זכאי לפי דין.

* הטופס נמצא באתר ביטוח לאומי בשתי אופציות כדלקמן:
   למילוי ידני : במדור "טפסים" - "הצהרת עובד למעסיק משנה (644).
   למילוי ממוחשב: במדור "הפקת אישור עתידי למעסיק משני" - "טופס הצהרת עובד למעסיק משני".

אינה לובין,

מבקרת שכר "תלושדין"

מאמרים בנושא

27/05/2019 מאמרים

אי מתן מכתב הפסקת עבודה

כל עוד לעובד לא היה מכתב הפסקת עבודה ולא אישור המעסיק על ניצול מלוא ימי המחלה, לא היתה לו האפשרות לפנות למוסד לביטוח לאומי ולא לקרן פנסיה על מנת לקבל קצבת נכות עקב אי כושרו לעבודה

08/04/2019 מאמרים

דמי חגים בענף אפיה

בהתאם לצו ההרחבה בענף האפיה עובדים המועסקים בענף, זכאים לתשלום דמי חגים בעד 17 ימי חג לשנה

27/03/2019 מאמרים

שעות העבודה בערבי חגים *

ערב חג החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה של עובד במשרה מלאה קצר יותר בתשלום של יום מלא.