דף ראשי / מאמרים בנושא שכר עבודה 2020

מאמרים בנושא טעויות בתלושי שכר 2020

מאמרים בנושא בדיקת תלושי משכורת ושכר עבודה דף 2

מאמרים בנושא טעויות בתלושי שכר 2020 - 2

פתרון למניעת פגיעה בזכויות עובדים שעתיים בעת המעבר לבסיס משרה 182 שעות.

מאמרים

בעת המעבר לתקן שעות העבודה נמוך יותר של 182 שעות בחודש, תנאים סוציאליים של עובדים שעתיים נפגעים, אם תעריף שעתי שלהם גבוה אף במקצת משכר המינימום במשק, ואם התעריף השעתי שלהם לא עלה ב- 2.15% לפחות בעת המעבר לתקן שעות העבודה נמוך יותר. דהיינו, שכרם המבוטח נשחק באופן יחסי להקטנת מכסת שעות התקן מ- 186 ש׳ ל- 182 ש׳ בחודש.

התפטרות לרגל מצב בריאות לקויה

מאמרים

התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים

עבודת לילה

מילון מונחים

עבודת לילה – עבודה, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22.00 עד 6.00.

טופס 106

מילון מונחים

טופס, בו מסוכמים כל התשלומים וניכוי עובד במשך שנת עבודה קלדנרית.

צו הרחבה

מילון מונחים

צו הרחבה מרחיב את תחולת הוראות הסכם קיבוצי או חלק ממנו, על קבוצות עובדים, אשר לא היו מוגדרים בהסכם הקיבוצי.