דף ראשי / מאמרים בנושא שכר עבודה 2020

מאמרים בנושא טעויות בתלושי שכר 2020

מאמרים בנושא בדיקת תלושי משכורת ושכר עבודה דף 3

מאמרים בנושא טעויות בתלושי שכר 2020 - 3

שכר בסיסי

מילון מונחים

שכר בסיסי משולם בגין שעות עבודה רגילות (ללא תוספות).

תוספת ותק

מילון מונחים

עובד, שבמקום עבודתו נחתם הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, המאשר תשלום תוספת ותק, זכאי לתוספת שכר בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה.

משכורת 13

מילון מונחים

במקרים מיוחדים משולם לעובדים מענק כספי חד שנתי בגובה משכורת חודש או בסכום אחר.

תשלום שי לחג

מילון מונחים

הזכאות לתשלום שי לחג לעובד נקבעת בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד.

מעסיק לקרן השתלמות (עפ״י תלושי שכר)

מילון מונחים

בדיקת חובת המעסיק להפריש כספים לקרן השתלמות עבור העובד עפ״י הסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד, והשוואת הזכויות לעומת הסכומים, אשר נרשמו בתלושי השכר שלו.

החזר נסיעות

מילון מונחים

בדיקת זכאות של עובד להחזר הנסיעות לעבודה

דמי מחלה

מילון מונחים

בדיקת זכאותו של עובד למכסת ימי מחלה ולדמי מחלה לתשלום בהתאם להסכם עבודתו ובהתאם לאישורים רפואיים

שלילת זכות לדמי חגים

מאמרים

הוכרע ע״י בית דין לעבודה כי אין זכות לעובד שעתי לדמי חגים, אם היקף משרתו לא נפגע, ואם בחר לעבוד בחג לא מתוך כורח.