דף ראשי / מאמרים בנושא שכר עבודה 2020

מאמרים בנושא טעויות בתלושי שכר 2020

מאמרים בנושא בדיקת תלושי משכורת ושכר עבודה דף 4

מאמרים בנושא טעויות בתלושי שכר 2020 - 4

החזר נסיעות

מילון מונחים

בדיקת זכאות של עובד להחזר הנסיעות לעבודה

פדיון חופשה

מילון מונחים

פדיון חופשה שנתית עובד, שסיים לעבוד אצל אותו מעסיק ולא ניצל את ימי החופשה המגיעים לו, זכאי לפדיון ימי חופשה.

הודעה מוקדמת

מילון מונחים

הודעה מוקדמת לפי חוק קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת (להודיע בכתב מראש) על פיטורי עובד או על התפטרותו.

פיצוי פיטורים

מילון מונחים

פיצוי פיטורים- כספי המעסיק, שהוא חייב לשלם לעובד בסיום העבודה בנסיבות המצדיקות קבלת פיצויי פיטורים.

הפרשים לפנסיה (עפ״י דו״חות קופ״ג).

מילון מונחים

הפרשים לפנסיה (עפ״י דו״חות קופ״ג)- בדיקת סכומים, הרשומים בתלושים לעומת הסכומים, אשר הופקדו בפועל לקופה פנסיונית של עובד.

גמול שעות נוספות

מילון מונחים

תשלום עבור שעות נוספות מבוסס על תעריף לשעה בהתאם לשכר רגיל פנסיוני ובהתאם לתקן שעות העבודה בחודש.