דף ראשי / חדשות

חדשות ועדכונים בתחום העבודה 2020

חדשות ומידע אקטואלי אודות חוקי עבודה, עדכוני פסיקה, עדכוני חקיקה, עדכוני הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה חדשים, כולל שינויים בשכר המינימום. דף 3

חדשות ועדכונים בתחום העבודה 2020 - 3

חופשה שנתית

11/11/2017 חדשות

ב״תלושדין" בודקים את זכאותו של העובד למכסת ימי חופשה בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה/בענף העבודה ובהתאם לכללי העסקתו האישים כמו: שבוע עבודה בן 5 או 6 ימי עבודה בשבוע, משרה מלאה או חלקית, מעמד העובד חודשי, יומי או שעתי. אם קיימים ההפרשים, בין הסכום המחושב לפי דין לבין הסכום, אשר שולם לעובד ע״י המעסיק, מסכמים את ההפרשים בתקופה, הרלוונטית להגשת התביעה.

שכר המינימום יעלה בדצמבר ל- 5,300 שקל

03/11/2017 חדשות

בשנת 2015 שכר המינימום בישראל עמד על 4,300 שקל. באוגוסט 2016 הוא עלה ל- 4,850 שקל ובינואר 2017 ל- 5,000 שקל. כעת, כאמור, ירוויחו העובדים 5,300 שקל. מדובר בעלייה של 23% בשנתיים וחצי

ביטוח פנסיוני

02/11/2017 חדשות

ב״תלושדין" בודקים את שיעור ההפרשות לקופות הפנסיוניות בהתאם לצווי ההרחבה ו/או הסכמי עבודה קיבוציים ו/או אישיים, החלים על העובד, כולל השינויים, אשר חלו בתקופת העסקתו של העובד במקום עבודתו/

ממה מורכב תלוש משכורת (וידאו)

27/10/2017 חדשות

חשוב לזכור כי כל פרט בתלוש הינו בעל משמעות ורישומו הנכון משפיע במידה זו או אחרת על אופן חישוב התלוש ובסופו של דבר על סכום הכספי, המתקבל ע״י העובד בתלוש ו/או על זכויותיו העתידיות.

ממה מורכב תלוש משכורת?

27/10/2017 חדשות

חשוב לזכור כי כל פרט בתלוש הינו בעל משמעות ורישומו הנכון משפיע במידה זו או אחרת על אופן חישוב התלוש ובסופו של דבר על סכום הכספי, המתקבל ע״י העובד בתלוש ו/או על זכויותיו העתידיות.

מה בודקים בתלושדין

20/10/2017 חדשות

תלושי שכר טופס 161 דפי נוכחות בעבודה ו/או דו״חות סידור העבודה טופסי 106 לכל שנת עבודה אישור על תקופת העבודה דו״חות שנתיים מקרן הפנסיה וביטוח המנהלים במשך תקופת העבודה. אישור מקופת גמל על ערכי הפדיון בקופה. חוזה העבודה הודעה על תנאי העסקה תעודות מחלה שרות מילואים חופשת לידה