דף ראשי / חדשות

חדשות ועדכונים בתחום העבודה 2020

חדשות ומידע אקטואלי אודות חוקי עבודה, עדכוני פסיקה, עדכוני חקיקה, עדכוני הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה חדשים, כולל שינויים בשכר המינימום. דף 7

חדשות ועדכונים בתחום העבודה 2020 - 7

נהג משאית אשפה התפטר ודרש פיצויים בהתאם להסכם הקיבוצי החל על ענף ההובלה

30/01/2017 החלטות בית משפט

הנהג טען שבמשך כל תקופת העסקתו בחברה הוא נהנה מהתנאים המפורטים בהסכם קיבוצי בענף ההובלה. גם שכרו ששולם לו היה בהתאם להסכם זה. יתרה מכך, החברה השתתפה במכרז של המועצה האזורית וכדי לעמוד בתנאי המכרז אף שינתה את שמה ל"משרד הובלות"

דייל במשרה זמנית באל על פוטר לאחר עשר שנים ודרש פיצויים כעובד קבוע

11/01/2017 החלטות בית משפט

בתביעה טען הדייל שעבד בחברה במשך 10 שנים ועל פי הסכם קיבוצי של חברת אל על יש לראות בו עובד קבוע מן המניין. הסכם קיבוצי זה למעשה מגדיר תקופת הזמניות בחברה על חמש שנים לכל היותר ואינו מאפשר הגדרת זמניות לתקופה כה ארוכה

משרד הכלכלה דחה בקשה לפיטורי מורה זמנית בהיריון

08/12/2016 החלטות בית משפט

היא בחרה לא ליידע את מעסיקיה בדבר הריונה. רק לאחר שההחלטה על פיטוריה התקבלה ולפני שהפיטורים נכנסו לתוקף, היא הודיעה למועצה על הריונה. בשל כך, לטענתה, פיטוריה התבצעו בניגוד לחוק והיא פנתה לבית הדין האזורי לעבודה

מוכרת ב"זארה" קניון עזריאלי הואשמה בגניבה והושפלה בנוכחות עמיתיה. איזה פיצוי היא קיבלה?

25/11/2016 החלטות בית משפט

באחד הימים לקראת סיום המשמרת, ביקשה העובדת למדוד כמה פריטים על מנת לרכוש אותם. המנהלת החדשה התערבה בנעשה, נטלה לדיה את הבגדים והטיחה אותם בעובדת, תוך שהיא מרימה את קולה ומאשימה אותה בגניבה בנוכחות עובדים נוספים